từ thiện miền trung

Từ thiện Miền Trung – Hoạt động giàu ý nghĩa từ OKVIP

Giới thiệu về hoạt động từ thiện của OKVIP

Từ thiện Miền Trung được tập đoàn tổ chức định kỳ hàng năm. Với mỗi năm một chủ đề khác nhau, các chương trình của Okvip có mục tiêu hỗ trợ những người dân gặp khó khăn hoặc thiên tai bão lũ tại mảnh đất Miền Trung. Bài viết dưới đây sẽ kể lại những […]