từ thiện sài gòn

Làm từ thiện Sài Gòn – Chương trình ý nghĩa của OKVIP

Thông tin tổng quan về hoạt động từ thiện của OKVIP

Làm từ thiện Sài Gòn là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa mà OKVIP thường xuyên thực hiện. Những hoạt động này có ý nghĩa thiết thực với các hoàn cảnh khó khăn. Nó cũng lan tỏa tinh thần thiện nguyện và tạo ra động lực cho những đơn vị khác cùng tham gia. […]